THÔNG BÁO TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN - ĐÀI LOAN 2018 GẦN 17TR / THÁNG X 8H/ NGÀY

THÔNG BÁO TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN - ĐÀI LOAN 2018 GẦN 17TR / THÁNG X 8H/ NGÀY

12/9 TUYỂN HOA QUẢNG 70 NỮ ĐÀI TRUNG THIẾT BỊ Ý TẾ

12/9 TUYỂN HOA QUẢNG 70 NỮ ĐÀI TRUNG THIẾT BỊ Ý TẾ

30/8 TUYỂN 80 NỮ ĐIỆN TỬ KÍNH BẰNG - CHIN POON - ĐÀO VIÊN ĐÀI BẮC

30/8 TUYỂN 80 NỮ ĐIỆN TỬ KÍNH BẰNG - CHIN POON - ĐÀO VIÊN ĐÀI BẮC

Xuất khẩu lao động Đài Loan 31/8 15 Nam ốc vít Điện Tử cao Hùng

Xuất khẩu lao động Đài Loan 31/8 15 Nam ốc vít Điện Tử cao Hùng

Xuất Khẩu lao động Đài loan 21/8 Tuyển 120 nữ Tinh Hoa sản xuất kính áp tròng

Xuất Khẩu lao động Đài loan 21/8 Tuyển 120 nữ Tinh Hoa sản xuất kính áp tròng

14/8 TUYỂN NỮ ĐÀI NAM - KHOA NGHỊ CTY MỸ PHẨM LỚN NHẤT ĐÀI LOAN

14/8 TUYỂN NỮ ĐÀI NAM - KHOA NGHỊ CTY MỸ PHẨM LỚN NHẤT ĐÀI LOAN

Xuất khẩu lao động

Fanpage Facebook

Hỗ Trợ Tiến Độ 0988.77.1986
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến