TUYỂN FORM 5 NAM ĐÀI NAM TĂNG CA 80H CHÍNH ĐẠO

TUYỂN FORM 5 NAM ĐÀI NAM TĂNG CA 80H

9/11 TỔNG TUYỂN 30 LAO ĐỘNG NAM ĐÀI NAM TĂNG CA 4H

9/11 TỔNG TUYỂN 30 LAO ĐỘNG NAM ĐÀI NAM TĂNG CA 4H

THÔNG BÁO TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN - ĐÀI LOAN 2018 GẦN 17TR / THÁNG X 8H/ NGÀY

THÔNG BÁO TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN - ĐÀI LOAN 2018 GẦN 17TR / THÁNG X 8H/ NGÀY

12/9 TUYỂN HOA QUẢNG 70 NỮ ĐÀI TRUNG THIẾT BỊ Ý TẾ

12/9 TUYỂN HOA QUẢNG 70 NỮ ĐÀI TRUNG THIẾT BỊ Ý TẾ

30/8 TUYỂN 80 NỮ ĐIỆN TỬ KÍNH BẰNG - CHIN POON - ĐÀO VIÊN ĐÀI BẮC

30/8 TUYỂN 80 NỮ ĐIỆN TỬ KÍNH BẰNG - CHIN POON - ĐÀO VIÊN ĐÀI BẮC

Xuất khẩu lao động Đài Loan 31/8 15 Nam ốc vít Điện Tử cao Hùng

Xuất khẩu lao động Đài Loan 31/8 15 Nam ốc vít Điện Tử cao Hùng

Xuất khẩu lao động

Fanpage Facebook

Hỗ Trợ Tiến Độ 0988.77.1986
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến