13/7 tuyển 30 nữ Hoàng Điền Vĩnh Khang Đài Nam

13/7 tuyển 30 nữ Hoàng Điền Vĩnh Khang Đài Nam

tuyển form 3 nam Cánh Vinh Đài Nam Hàn công nghệ cao

tuyển form 3 nam Cánh Vinh Đài Nam Hàn công nghệ cao

1/7 TRỌNG DUY TUYỂN TRỰC TIẾP NHÀ MÁY SẢN XUẤT GHẾ XOAY GHÊ Ô TÔ ĐÀI NAM

1/7 TUYỂN TRỰC TIẾP NHÀ MÁY SẢN XUẤT GHẾ XOAY GHÊ Ô TÔ ĐÀI NAM

27/6 TUYỂN 2 NAM KÝ HÀO CHƯƠNG HÓA ĐÀI TRUNG

TUYỂN 2 NAM KÝ HÀO CHƯƠNG HÓA ĐÀI TRUNG

22/6 TUYỂN 30 NỮ ĐÀI NAM - DỆT SỢI THÁI THUẬN TÂN THỊ ĐÀI NAM

22/6 TUYỂN 30 NỮ ĐÀI NAM - DỆT SỢI THÁI THUẬN TÂN THỊ ĐÀI NAM

20/6 xuất khẩu lao động đài loan Tuyển Nam Phùng Cát- Đài trung

xuất khẩu lao động đài loan Tuyển Nam Phùng Cát- Đài trung


Fanpage Facebook

Hỗ Trợ Tiến Độ 0988.77.1986
Tư Vấn Lao Động 0989.680.984
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến